XIV Ciclo de Conferencias "OCCIDENTE ANTE O SÉCULO XXI"

 

"Padre Patera", "Padre Angel (Mensajeros de la Paz)" e o Pai "Jesús M. Santiago" serán os relatores  do  XIV CICLO DE CONFERENCIAS "OCCIDENTE ANTE O SÉCULO XXI" os días 22, 23 e 24 de febreiro, segundo o seguinte programa (ver sec. "Publicaciones"), : 

 

 

 


 

OCCIDENTE ANTE O SÉCULO XXI – INCERTEZAS E PROBLEMAS DO NOSO TEMPO.   XIV XORNADAS .  

2016 “ANO DA MISERICORDIA”

Salón de Actos da Excma. Deputación Provincial de Lugo.  20,00 Horas.

 

22 DE FEBREIRO : P. ISIDORO MACÍAS MARTÍN – “PADRE PATERA”

Frade franciscano cofundador da Orde Irmáns Franciscanos da Cruz Branca. D¡rixe en Alxeciras a chamada “ Casa Familiar Virxe da Palma”, onde se recolle a todos os que chaman á súa porta, e debido á súa situación, sobre todo a polisóns, inmigrantes regulares ou non, e xentes sen recursos

Conferencia: "Experiencias do Pai Patera”

 

Fraile franciscano cofundador de la Orden Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Dirige en Algeciras la llamada “Casa Familiar Virgen de la Palma”, donde se recoge a todos los que llaman a su puertas, y debido a su situación, sobre todo a polizones, inmigrantes regulares o no, y gentes sin recursos.

Conferencia: "Experiencias del Padre Patera”

 

23 DE FEBREIRO: P.ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ – “P. ANGEL – MENSAXEIROS DA PAZ”. 

Estudou no seminario de Oviedo, onde se ordenou sacerdote en 1961. Un ano despois fundou, xunto ao tamén sacerdote Anxo Silva, a Asociación "Cruz dos Ánxos", onde acollían en fogares a nenos abandonados. En 1972 trasladouse a Madrid para crear unha Asociación de ámbito nacional, “Mensaxeiros da Paz”, que co paso do tempo estendeuse por moitos países de todo o mundo.

Conferencia:  “Un mundo mellor é posible”

 

Estudió en el seminario de Oviedo, donde se ordenó sacerdote en 1961. Un año después fundó, junto al también sacerdote Ángel Silva, la Asociación “Cruz de los Ángeles”, donde acogían en hogares a niños abandonados. En 1972 se trasladó a Madrid para crear una Asociación de ámbito nacional, “Mensajeros de la Paz”, que con el paso del tiempo se ha extendido por muchos países de todo el mundo.                                                                                      

Conferencia: “Un mundo mejor es posible”

 

24 DE FEBREIRO:  P. JESÚS MANUEL SANTIAGO VÁZQUEZ

Cursou os estudos de Teoloxía no Instituto Teolóxico Lucense, ordenándose sacerdote no ano 2000. Estudou Teoloxía Patrística na Universidade de Teoloxía San Dámaso (Madrid), doutorándose no ano 2009 coa tese doutoral “A Teoloxía litúrxica de Tertuliano. Continuidade e conflito coa tradición precedente.”

Actualmente é Profesor de Orixes do Cristianismo e de Arqueoloxía Paleocristiana no Instituto Teolóxico Lucense, e de Patroloxía no Instituto Teolóxico Lucense e no Instituto de Teoloxía a distancia San Agustín. Delegado Episcopal de Misións en Lugo e Vigairo Parroquial en San Francisco Javier.

 

Conferencia:  “A Misericordia como misión da Igrexa”

 

Cursó los estudios de Teología en el Instituto Teológico Lucense, ordenándose sacerdote en el año 2000. Estudió Teología Patrística en la Universidad de Teología San Dámaso (Madrid), doctorándose en el año 2009 con la tesis doctoral  “La Teología litúrgica de Tertuliano. Continuidad y conflicto con la tradición precedente.”

Actualmente es Profesor de Orígenes del Cristianismo y de Arqueología Paleocristiana en el Instituto Teológico Lucense, y de Patrología en el Instituto Teológico Lucense y en el Instituto de Teología a distancia San Agustín. Delegado Episcopal de Misiones en Lugo y Vicario Parroquial en San Francisco Javier.

 

Conferencia: “La Misericordia como misión de la Iglesia

Theme provided by Danetsoft under GPL license from Danang Probo Sayekti